Regulamin serwisu www.seks.panienki.pl

1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem czatu SMS'owego jest właściciel serwisu www.seks.panienki.pl
2. Czat to konwersacja z wykorzystaniem usługi SMS Premium Rate, którą rozpoczyna Użytkownik wysyłają odpowiednią treść inicjującą konwersację.
3. Usługa jest oferowana na terenie całej Polski.
4. Osoba, która skorzysta z Usługi, wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postmowień niniejszego Regulaminu.
5. Użytkownikiem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca aktywny telefon w sieci komórkowej.

2 Korzystanie z Usługi

1. Konwersacja inicjowana jest przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 72880. Wiadomość inicjująca konwersację powinna zawierać odpowiednią treść wskazaną przy anonsie (format: ID_WOJEWÓDZTWA.IMIE, np.: ZACH.ANIA)
2. W odpowiedzi Użytkownik otrzyma odpowiedź w formie wiadomości SMS oraz dodatkowe przypomnienie o konwersacji w ciągu kolejnych 10 dni.
3. Organizator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane podczas konwersacji, zależą one tylko i wyłącznie od Użytkowników usługi. Organizator ma natomiast prawo przerwania konwersacji, jeżeli Użytkownik nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu.
4. Użytkownik w ramach niniejszej usługi od początku do końca pozostaje anonimowy, nie musi podawać żadnych danych osobowych, a jedynym identyfikatorem jest numer telefonu, z którego prowadzi konwersację.
5. Błędne treści inicjujące konwersację lub dalsze, w czasie jej trwania, mogą skutkować brakiem odpowiedzi na wiadomość od Użytkownika.
6. Organizator usługi informuje, że anonse przedstawione na www.seks.panienki.pl przedstawiają postacie fikcyjne, a zbieżność jakichkolwiek danych z rzeczywistością jest zupełnie przypadkowa.
7. Organizator usługi zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Regulamin będzie dostępny na www.seks.panienki.pl i będzie obowiązywał od dnia publikacji dla Użytkowników.

3 Postanowienia końcowe

1. Użytkownik wysyłając SMS na numer 72880 zostaje obciążony kosztem w wysokości 2 złotych netto/2,46 z VAT. Usługa dostępna jest we wszyskich polskich sieciach komórkowych (Plus GSM, Era GSM, ORANGE, PLAY). Rozmowa z numerem 708-770-228 lub *749633 to 4zł netto (4,92zVAT/minutę).
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: - korzystanie z usługi przez osoby niepełnoletnie - korzystanie z usługi przez nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego - treści wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach konwersacji - łamanie postnowień niniejszego regulaminu - brak linii lub zakłócenia techniczne powstałe przez wpływy zewnętrzne na wskutek siły wyższej, naruszenia umowy lub zmiany umowy dokonane przez Operatorów, albo z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.seks.panienki.pl
4. Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać mailowo korzystając z formularza kontaktowego na stronie www.seks.panienki.pl

4 Polityka prywatności i reklama w serwisie

1. Użytkownicy nie są proszeni o podanie żadnych danych osobowych.
2. Użytkownik inicjujący konwersację zgadza się z postnowieniami niniejszego regulaminu.
3. Użytkownik, który zainicjował konwersację zgadza się dobrowolnie na otrzymywanie późniejszych wiadomości od Organizatora. Wiadomości te mogą zarówno przypominać o podjętej konwersacji jak i kolejnych usługach przygotowanych przez Organizatora. Mogą to być również serwisy o treściach przeznaczonych dla odbiorców pełnoletnich.